508 313 258
  504 205 695

 

napis
 

Usługi geodezyjne

 • Mapy do celów projektowych
  Szczegółowa mapa realizowanego projektu.
  Niezbędny dokument przy realizacji zgłoszeń wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
  Wykonujemy mapy analogowe oraz numeryczne.

 • Mapy numeryczne
  Mapy numeryczne wykonujemy w standardzie AutoCad lub Microstation.
  Wektoryzacja i kalibracja skanów mapy.

 • Tyczenie (wytyczenie)
  Pomiary geodezyjne, które polegają na zaznaczeniu na gruncie charakterystycznych punktów projektu
  (wytyczanie budynków i budowli, wytyczanie sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy).

 • Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
  Są to wszystkie prace z zakresu prac geodezyjnych trwające przez cały czas realizacji projektu budowlanego, począwszy od wytyczenia fundamentów oraz osi budynku aż do zamknięcia inwestycji.

 • Inwentaryzacja geodezyjna
  Inwentaryzacja powykonawcza oznacza naniesienie elementów podziemnych i nadziemnych uzbrojenia terenu, budowli itp. na mapę zasadniczą, niezbędnych do odbioru budowlanego .

Pozostałe usługi:

 • Pomiary powierzchni lokali
 • Precyzyjne pomiary powierzchni lokali użytkowych, hal i pomieszczeń mieszkalnych.
 • Pomiary objętości nasypów i wykopów
 • Sprawdzanie pionowości obiektów
 • Pomiary wysokości obiektów
 • Niwelacja pomiar różnicy wysokości punktów terenowych, profile podłużne
  i przekroje poprzeczne obiektów drogowych itp.


 

 

Geodezja J. Wyszyński & R. Kozak:

Jarosław Wyszyński, ul. Jagodzińska 45, 52-129 Wrocław
+48 504 205 695

Rafał Kozak, ul. Chmielna 58, 55-080 Kąty Wrocławskie
+48 508 313 258