Geodeta Wrocław

Zaczynasz budowę ?

Mapa do celów projektowych

Niezbędny dokument przy realizacji zgłoszeń wymagających uzyskania pozwolenia
na budowę.

Wytyczenie budynku

Polega na wytyczeniu jeszcze przed pracami ziemnymi, miejsca gdzie stanie
budynek.

Wytyczenie granic

Niezbędne do określenia miejsca, w którym powstanie ogrodzenie.

Pomiar powykonawczy budynku i przyłączy

Dokument niezbędny do odbioru technicznego budynku oraz otrzymaniem pozwolenia
na użytkowanie.